• blauwe kruik, olie op linnen, 50-55cm -- blue jar, oil on canvas, 50-55 cm

 • groen doosje, olie op linnen, 35-55 cm -- green box, oil on canvas, 35-55 cm

 • groene kan, olie op linnen, 70-80 cm -- green jar, oil on canvas, 70-80 cm

 • groene tafel met bord, olie op linnen, 45-60 cm -- green table with plate, oil on canvas, 45-60 cm

 • groene tafel, olie op linnen, 65-70 cm -- green table, oil on canvas, 65-70 cm

 • Mamelis, olie op linnen, 100-145 cm -- Mamelis, oil on canvas, 100-145 cm

 • oranje tegel, olie op linnen, 35-40 cm -- orange tile, oil on canvas, 35-40 cm

 • Overgeul noord, olieverf op linnen, 50-45cm -- Overgeul north, oil on canvas, 50-45 cm

 • steentjes, olie op linnen, 55-60 cm -- little stones, oil on canvas, 55-60 cm

 • witte kan, olie op linnen, 55-55 cm -- white jar, oil on canvas, 55-55 cm

 • witte tafel, olie op linnen, .90-100 cm -- white table, oil on canvas, 90-100 cm

 • zolder, olie op linnen, 60-70 cm -- grenier, oil on canvas, 60-70 cm